LFYS1002 Fyysinen aktiivisuuden ja kunnon yhteydet fyysiseen toiminta- ja työkykyyn (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

• Fyysisen aktiivisuuden vaikutuksia kehon organismeihin

• Fyysisen aktiivisuuden yhteydet kehon painonhallintaan ja fyysisen kuntoon

• Fyysisen kunnon yhteydet kehon aineenvaihduntaan

• Fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon ja fyysisen toiminta- ja työkyvyn välisiä yhteyksiä sekä niiden vaikutuksista työn tuottavuuteen ja sairaspoissaoloihin

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

• kuvata syvällisesti fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon ja fyysisen toiminta- ja työkyvyn käsitteet

• kuvata fyysisen aktiivisuuden vaikutuksia kehon organismeihin ja yhteyksiä kehon painonhallintaan

• esittää fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon ja fyysisen toiminta- ja työkyvyn välisiä yhteyksiä

• lukea kriittisesti alan kirjallisuutta

• soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön 

Lisätietoja

4. syksy. 

Oppimateriaalit

Blair, Steven N. ; Bouchard, Claude ; Haskell, William L. (eds.) 2012. Physical Activity and Health. 2nd ed. Champaign, IL., USA: Human Kinetics (441 s.).

Kohl III, H. & Murray, T. D. 2012. Foundations of Physical Activity and Public Health. Champaign, IL., USA: Human Kinetics (281 s.)

Toomingas A., Mathiassen S.E., Wigaeus Tornqvist E. (2012) Occupational physiology. Boca Raton: CRC Press ; Gävle, Sweden : Published in cooperation with the University of Gävle, Sweden. (309 s.)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot 2 tuntia, seminaari 6 tuntia, kirjallisuus 200 sivua
Arviointiperusteet:
Luentojen ja seminaarin tenttiminen (50%), kirjallisuuden tenttiminen (50%)
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus