LBIS010 Liikunta, terveys ja teknologia (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla perehdytään yleisimpiin liikunta- ja terveysteknologian sovelluksiin, niiden toimintarajapintoihin ja teknisiin yksityiskohtiin sekä perehdytään koneoppimisen perusperiaatteisiin.


Sovelluksiin ja dataan liittyvä lainsäädäntö

Langaton mittausteknologia

Puettava- ja anturiteknologia

Koneoppiminen, python ohjelmointi

Esitietojen kertaus/testi kurssille pääsyyn: biomekaniikan perusteet, hermo-lihasjärjestelmän perusteet, kuormitusfysiologia I ja II 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää kurssilla käytävien teknologioiden toimintaperiaatteen (langaton teknologian, syke, hengityskaasujen mittaus, vaateteknologia; EMG housut, liikeanturit (kiihtyvyys, asento)

- ymmärtää niiden mittaustekniset vahvuudet ja heikkoudet

- ymmärtää ihmisen fysiologian ja teknologian välisiä yhteyksiä, mitkä vaikuttavat mittaustuloksiin

- tiedostaa teknisiin sovelluksiin ja datan hallintaan liittyvät säännökset

ymmärtää koneoppimisen perus periaatteet ja osaa soveltaa koneoppimista osana teknologisia liikunta- ja hyvinvointisovelluksia

Lisätietoja

Suoritustavat:

Harjoitustyö, itsenäistä työskentelyä

Luentotentti 100%, harjoitustyö hyv/hyl

Lisätiedot:

Oheiskirjallisuus

M Kirk, 2017, Thoughtful Machine Learning with Python: A Test-Driven Approach, s.220

O Theobald, 2017, Machine Learning For Absolute Beginners: A Plain English Introduction,

Robertson et al. 2014 Research Methods in Biomechanics, 2nd edition, s.370

Terveysteknologian sääntely – ja tiedät mitä teet; http://reguloiko.fi/

Esitietojen kuvaus

Perustieto ihmisen fysiologiasta ja biomekaniikasta.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
26 tuntia luentoja ja harjoituksia
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen luennoilla 20 %, ryhmätyö 20 %, harjoitustyö 20 % ja luentopäiväkirja 40 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta