LBIP2001 Urheiluvalmennuksen perusteet (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssilla tutustutaan urheiluvalmennuksen kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestelmiin ja kuntotestaamisen ja urheiluvalmennuksen perusteisiin.

Kuvaus

o Suomalainen huippu-urheilu, valmennusjärjestelmät ja urheilijan polku

o  Lajianalyysi ja valmennuksen ohjelmointi

o  Kasvu, kehitys ja harjoittelu, urheilulahjakkuuksien tunnistaminen 

o  Valmennuksen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi

o Testaamisen ja harjoittelun fysiologiset ja biomekaaniset perusteet

o Urheilupsykologia

o Teknologian hyödyntäminen urheiluvalmennuksessa

o  Laadukkaan kuntotestauksen periaatteet ja harjoittelun monitorointi

o  Valmennuksen filosofia ja etiikka

Osaamistavoitteet

 Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija

· tietää suomalaisen valmennusjärjestelmän toimijat ja organisaatiot

· osaa kuvata lajianalyysin periaatteet ja merkityksen urheiluvalmennuksessa

· osaa valmennuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin yleiset periaatteet

· osaa fyysisen kunnon ja suorituskyvyn harjoittamisen ja mittaamisen periaatteet

Lisätietoja

2. syyslukukausi

Oppimateriaalit

Bompa, T.O., Buzzichelli C. (2018) Periodization: Theory and Methodology of Training. 6th edition. Champaign, IL. USA: Human Kinetics (409 s.). 978-1-4925-4480-7

Kirjallisuus

  • Mero A., Nummela A., Kalaja S. & Häkkinen K. 2016. Huippu-urheiluvalmennus: teoria ja käytäntö päivittäisvalmennuksessa. VK-Kustannus Oy (ss. 27- 156, 207-320 ja 601-622) (yhteensä 263 s.).; ISBN 978-951-9147-73-4

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
• Aktiivinen osallistuminen luennoille (24 tuntia) • Luentojen, luennoilla jaettavan materiaalin ja kirjallisuuden tenttiminen samassa tentissä.
Arviointiperusteet:
Tentti tai oppimistehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus