KYCY3010 Luottamustehtävät (1–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Kasvatustieteet
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Aktiivinen toimiminen Jyväskylän yliopiston, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tai Chydisco ry:n luottamustehtävissä. Mahdollisuus suorittaa 1-3 opintopistettä edellyttäen, että opiskelija raportoi toimintansa (esim. Chydiscon puheenjohtajan tehtävät 3 op ja sihteerin tehtävät 2 op).  

Osaamistavoitteet

Luottamustehtävissä toimittuaan opiskelija on saavuttanut työelämässä tarvittavia taitoja kuten kokous- ja neuvottelutaitoja, asiakirjojen ja esitysten laadintataitoja sekä asioiden ja toiminnan organisointitaitoja.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opiskelija raportoi toimintansa (esim. Missä luottamuselimessä opiskelija on toiminut, kuinka kauan ja kuinka usein? Mitä opiskelija katsoo oppineensa luottamustehtävistä? Miten opiskelija voi hyödyntää kokemustaan jatkossa? Miten asioiden valmistelua tulisi opiskelijan mielestä kehittää?)
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen luottamustehtävänsä hoitamiseen ja siitä tehtävä kirjallinen raportti. Raportti palautetaan yksikönjohtajalle, joka hyväksyy raportin sekä määrittelee myönnettävien opintopisteiden määrän.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1–3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta