KUMA2004 Etnopolitiikka eilen ja tänään (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi suomalaisen etnopolitiikan eli etnisten vähemmistöjen
hallinnoinnin historiaa ensimmäisistä romaneja ja saamelaisia koskeneista määräyksistä
nykyaikaiseen integraatiopolitiikkaan ja sen haasteisiin. Opintojakso johdattaa lisäksi
etnisyyden hallinnoinnin tutkimuksen käsitteistöön, lähestymistapoihin ja metodologiaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi. Itsenäinen työskentely (kirjatentti, lukupiiri tai
oppimistehtävä) erityistapauksissa mahdollinen.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjallinen työ tai
luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjalliset tehtävät tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tietää etnisyystutkimuksen keskeisimmät käsitteet ja etnopolitiikan tutkimuksen
  • lähestymistavat
  • tunnistaa suomalaisen etnopolitiikan historialliset kehityskulut nykyisen
  • monikulttuurisuuspolitiikan taustalla ja muutosten syyt
  • ymmärtää miksi ja miten etnisyydestä ja kulttuurista tulee merkittävä hallinnoinnin
  • kohde
  • osaa soveltaa luennolla ja kirjallisuudessa käsiteltyjä käsitteitä ja menetelmiä oman
  • tapaustutkimuksen tekemiseen ja
  • kykenee analyyttiseen argumentointiin vähemmistöjä ja maahanmuuttoa koskevissa
  • keskusteluissa.

Oppimateriaalit

Opintojakson vastuuopettaja ilmoittaa oppimateriaalin. Kirjatenttinä suoritettaessa kaikki
lukevat teoksen:Saukkonen, Pasi 2013: Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa. 2. painos. Saatavana elektronisena julkaisuna.

Lisäksi valitaan kaksi teosta seuraavasta luettelosta:

Lehtola, Veli-Pekka 2012: Saamelaiset suomalaiset. Kohtaamisia 1896-1953.
Pulma, Panu 2006: Suljetut ovet. Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan.
Leitzinger, Antero 2008: Ulkomaalaispolitiikka Suomessa 1812-1972.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus