KOTEJ902 Väitöskirja (koulutusteknologia) (0 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Väitöskirja on tutkimukseen perustuva eheän kokonaisuuden muodostava tieteellinen esitys väittelijän tutkimusalalta. Se on näyttö opiskelijan kyvystä soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa.

Väitöskirjan tulee täyttää seuraavat tieteelliset sekä oppimisen ja kyvykkyyden todentavat kriteerit. Väitöskirjan tulee: a) sisältää uutta tieteellistä tietoa ja perusteltuja tuloksia sekä olla tieteellisesti vakuuttava, b) osoittaa väittelijän kriittistä ajattelua, oman tutkimusalan syvällistä tuntemusta sekä tieteellisen tutkimuksen menetelmien hallintaa ja soveltamiskykyä, sekä c) olla tieteellisesti rehellinen ja tutkimuseettisten normien mukainen.

Väitöskirjan laajuus mitoitetaan siten, että tohtorintutkinto voidaan suorittaa kokopäiväisesti opiskellen neljässä vuodessa.

Osaamistavoitteet

Väitöskirjan laadittuaan jatko-opiskelija:

- tuntee oman tutkimuksensa kannalta keskeiset tieteenteoriat ja tutkimusmenetelmät

- osaa itsenäisesti ja kriittisesti sekä tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen soveltaa oman alansa tutkimusmenetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa

- osaa laatia tieteellisiä julkaisuja ja raportteja ja esittää tutkimustulokset tieteenalan käytänteiden mukaisesti

- pystyy arvioimaan alan tieteellistä tutkimusta ja sen merkitystä

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Väitöskirja (0 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta