KOGS5335 Design of Everyday Things (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tentitään Donald Normanin kirja Design of Everyday Things. Kirjassa käsitellään kognitiotieteen näkökulmasta sitä, kuinka suunnittelu toimii kommunikointivälineenä ihmisen ja artefaktien vuorovaikutuksessa. Olennaista on huomioida mitä seikkoja suunnittelussa tulee tarkastella, jotta vuorovaikutus olisi ymmärrettävää ja kokemuksellisesti miellyttävää.

Suoritustavat

Kirjatentti tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on luoda ymmärrystä miksi ja miten ihminen tulee huomioida erilaisten jokapäiväisten artefaktien suunnittelussa.

Oppimateriaalit

Norman, D. (2013). The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition. Basic Books.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus