KLAS1509 Identity and Agency in Professional Work (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Työssä oppiminen, ammatillinen identiteetti ja toimijuus, johtajuus, työhyvinvointi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • eritellä ammatillista identiteettiä ja toimijuutta koskevia teoreettisia näkökulmia

 • soveltaa ammatillisen identiteetin ja toimijuuden teorioita yksilöiden ja yhteisöjen oppimisessa työelämän kentillä

 • analysoida johtajuuden merkitystä ammatilliselle identiteetille, toimijuudelle, oppimiselle ja työhyvinvoinnille

 • eritellä ja arvioida omaa ammatillista identiteettiään ja toimijuuttaan

Lisätietoja

Completion modes:
Participation in contact teaching and/or independent study, learning assignments and/or exam. Mode of completion to be specified in the Study Programme.

Oppimateriaalit

Kaikille yhteinen teos

Goller, M. & Paloniemi, S. (toim.) (2017). Agency at work. Dordrecht: Springer.


sekä valitaan neljä seuraavista:

 1. Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P. & Paloniemi, S. (2013). What is agency? Conceptualizing professional agency at work. Educational Research Review, 10, 45-65.

 2. Hökkä, P. Rautiainen, M., Silander, T. & Eteläpelto, A. (2017). Collective Agency-Promoting Leadership in Finnish Teacher Education. In J. Murray, A. Swennen & C. Kosnik (eds.), International Research, Policy and Practice in Teacher Education: Insider Perspectives. Dordrecht: Springer.

 3. Kira, M. & Balkin, D.B. (2014). Interactions between work and identities: thriving, withering, or redefining the self? Human Resource Management Review 24 (2), 131–143.

 4. Tourish, D. 2014. Leadership, more or less? A processual, communication perspective on the role of agency in leadership theory. Leadership 10(1), 79–98.

 5. Tynjälä, P. 2013. Toward a 3-P model of workplace learning: a literature review. Vocations and Learning 6 (1), 11–36.

 6. Vähäsantanen K. (2013). Vocational teachers' professional agency in the stream of change. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 460.

 7. Vähäsantanen, K., Hökkä, P., Paloniemi, S., Herranen, S. & Eteläpelto, A. 2016. Professional learning and agency in an identity coaching programme. Professional Development in Education. http://www.tandfonline.com/eprint/FYuMGIBSbIIGezx5mxZP/full


Lisäksi muu opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Assessment criteria: Active participation in teaching and completing and passing learning assignments/exam.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta