KAOA1310 Kauppaoikeuden seminaari (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tehdään 10-15 sivun pituisen seminaarialustus kauppaoikeuteen liittyvästä aiheesta. Tarkoitus on harjoitella oikeudellista tiedonhakua ja oikeudellisen ongelman analysointia. Kurssin suorittaminen edellyttää, että opiskelija tekee seminaarialustuksen ja toimii toisen seminaarialustuksen opponenttina. Seminaarityön aihe sovitaan yhdessä vastuuopettajan kanssa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea ja analysoida oikeudellista tietoa Internetissä olevista oikeuslähteistä ja oikeuskirjallisuudesta ja tehdä siitä kirjallisen arvioinnin.

Esitietojen kuvaus

Edellytyksenä seminaariin osallistumiselle on vähintään 20 op:n suoritukset kauppaoikeudesta.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan seminaarissa

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kurssin suorittaminen edellyttää, että opiskelija tekee 10-15 sivun pituisen seminaarialustuksen ja toimii toisen seminaarialustuksen opponenttina.
Arviointiperusteet:
Seminaarityö
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Seminaarityö (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Seminaarityö
Oppimateriaalit:

Ilmoitetaan seminaarissa.

Ei julkaistua opetusta