KAOA1160 Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kilpailuoikeus ja integraatio. Kilpailuoikeuden taloudelliset perusteet ja merkitys EU:ssa. Julkiset hankinnat. Hankintamenettelyn ongelmakohtia hankintalain kannalta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• tunnistaa taloudellisen kilpailun ja julkisten hankintojen sääntelyn perusteet
• hahmottaa kilpailuoikeudellisen ajattelutavan perusteet
• erottaa, mitä on kilpailuoikeuden julkisoikeudellinen ja yksityisoikeudellinen soveltaminen
• selittää yleiset hankintaperiaatteet

Lisätietoja

Kurssi järjestetään joka toinen vuosi. (Alkaen 2024 periodissa 3.)

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Oppimateriaalit

Aalto-Setälä, Ilkka – Aine, Antti – Lehto, Petri – Piekkala, Henriikka – Stenborg, Markku – Virtanen, Pertti. (2016) Kilpailunrajoitukset: Lainsäädäntö käytännössä. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetuskurssi
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot ja luentotentti

Oppimateriaalit:

Aalto-Setälä, Ilkka – Aine, Antti – Lehto, Petri – Piekkala, Henriikka – Stenborg, Markku – Virtanen, Pertti, Kilpailunrajoitukset: Lainsäädäntö käytännössä, Helsinki 2016

Ei julkaistua opetusta