KAOA1130 Perintä ja maksukyvyttömyysmenettelyt (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Saatavien perintä, ulosotto, oikeudenkäyntimenettely,
konkurssi, takaisinsaanti ja yksityishenkilön sekä yrityksen velkajärjestely.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kirjoittaa perintäkirjeen sekä haastehakemuksen yksinkertaisissa velkomusasioissa sekä toimittaa saatavan ulosmittaukseen
- tuntee yksityishenkilön velkajärjestelyn ja velkojan toimintamahdollisuudet velkajärjestelymenettelyssä
- tuntee yrityssaneeraus- ja konkurssimenettelyn sekä velkojan että menettelyssä olevan yrityksen kannalta
- tietää oikeudessa käytävän riita-asiain käsittelyn eri vaiheet ja pääsäännöt

Lisätietoja

Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 3. jakso. Läsnäolo pakollinen, ei tenttiä. Kurssi järjestetään käytännön asiantuntijoiden luentoina ja vierailulla käräjäoikeuteen.

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetuskurssi: kevätlukukausi 3. jakso. Läsnäolo pakollinen, ei tenttiä. Kurssi järjestetään käytännön asiantuntijoiden luentoina ja vierailulla käräjäoikeuteen.
Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen. Arvosteluasteikko: Hyväksytty-hylätty.
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Osallistuminen opetukseen

Opetus