KAIS3020 Harjoittelu ulkomailla (10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kasvatus- tai aikuiskasvatustieteen alalla tapahtuva itsenäinen harjoittelu.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• rakentaa akateemista ja ammatillista identiteettiään työskentelemällä oman alansa työtehtävissä
• muodostaa omakohtaisen käsityksen kasvatustieteellisestä asiantuntijuudesta valitsemallaan kentällä
• sanallistaa ja esitellä tiiviisti omaa asiantuntijuuttaan ja osaamistaan

Lisätietoja

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Luento ja/tai pienryhmäopiskeluun osallistuminen sekä harjoittelun ja oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta