JSBY4110 Johdanto vastuulliseen työelämään (2 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Tutustu suoritustapoihin ja ilmoittaudu niistä yhteen: