JSBJ1730 Kansainvälistyminen (3+ op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

i. Tutkija- tai opetusvierailu ulkomailla (minimi yhteensä 1 kk)

ii. Konferenssiesitykset/seminaariesitykset ulkomailla (minimi 4 kpl)

Tai erikoistapauksissa:

iii. Kotikansainvälistyminen (esim. isäntänä ulkomaalaiselle vieraalle, kv-konferenssin tehtävät kotimaassa, konferenssiesitykset kv-konferensseissa)

iv. muu kansainvälistyminen (esim. kv-aineiston kerääminen, kv-refereeraportin kirjoittaminen)

Osaamistavoitteet

Kansainvälistymisen tavoitteena on tukea tutkimustaitojen kehittymistä ja tutkijan verkostoitumista kansainvälisessä akateemisessa yhteisössä.

Lisätietoja

Kansainvälistymisjakson ajankohdasta ja tavasta sovitaan ohjaajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Ei julkaistua opetusta