JOUS1202 Valinnaiset erikoistumisopinnot (2–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Journalistisen erityisosaamisen ja asiantuntemuksen syventäminen opiskelijan oman suuntautumisen mukaisesti.

Suoritustavat

Erikseen sovittavat valinnaiset kurssit, verkkokurssit, projektit, esseet tai ulkomaiset opinnot. Esseesuorituksia voi valinnaisissa erikoistumisopinnoissa olla yhteensä maksimissaan 5 opintopisteen edestä.

Arviointiperusteet

Erikseen sovittujen kurssien tai tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää ja hallitsee syvällisesti valitsemiaan journalismin erikoistumisalueita.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Erikseen sovittujen kurssien tai tehtävien hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Erikseen sovittava suoritus (2–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Erikseen sovittujen kurssien tai tehtävien hyväksytty suorittaminen.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Erikseen sovittavat valinnaiset kurssit, verkkokurssit, projektit, esseet tai ulkomaiset opinnot. Esseesuorituksia voi valinnaisissa erikoistumisopinnoissa olla yhteensä maksimissaan 5 opintopisteen edestä.

Ei julkaistua opetusta