FYSZ900 Väitöskirja (0 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
HYV-KH-asteikko
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Fysiikan laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opiskelija laatii väitöskirjan fysiikan alalta neljän vuoden tavoiteajassa. Väitöskirja tutkimuksen tulee osoittaa hyvää perehtyneisyyttä omaan tieteenalaan sekä syvällistä perehtyneisyyttä omaan tutkimusalaan. Tutkimuksesta tulee ilmetä kyky itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa alan tieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Väitöskirjan tulee olla ehjän kokonaisuuden muodostava, julkaisukelpoinen tieteellinen esitys jostakin fysiikan alan ongelmasta, ja sitä pitää puolustaa julkisesti.

Väitöskirja voidaan tehdä paitsi monografiatutkimuksena, myös artikkelitutkimuksena. 

Osaamistavoitteet

Väitöskirjan laadittuaan jatko-opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti sekä tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa. Hän tuntee syvällisesti oman tutkimusalansa ja pystyy arvioimaan alan tieteellistä tutkimusta ja sen merkitystä. Jatko-opiskelija osaa laatia tieteellisiä julkaisuja ja raportteja ja esittää tutkimustulokset tieteenalan käytänteiden mukaisesti.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tiedekuntaneuvosto arvostelee väitöskirjan vastaväittäjän esityksen perusteella. Tiedekunnalla on arvostelusta päättäessään käytettävissään vastaväittäjän lausunnon lisäksi esitarkastajien lausunnot ja mahdollisesti työn ohjaajan lausunto esitarkastajien käsikirjoitukseen esittämien korjausten huomioon ottamisesta käsikirjoituksessa. Laitoksen johtaja laatii tiedekuntaneuvoston käsittelyyn perustelun, jos työ esitetään hyväksyttäväksi arvolauseena ”kiittäen hyväksytty”.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (0 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
HYV-KH-asteikko
Arviointiperusteet:
Tiedekuntaneuvosto arvostelee väitöskirjan vastaväittäjän esityksen perusteella. Tiedekunnalla on arvostelusta päättäessään käytettävissään vastaväittäjän lausunnon lisäksi esitarkastajien lausunnot ja mahdollisesti työn ohjaajan lausunto esitarkastajien käsikirjoitukseen esittämien korjausten huomioon ottamisesta käsikirjoituksessa. Laitoksen johtaja laatii tiedekuntaneuvoston käsittelyyn perustelun, jos työ esitetään hyväksyttäväksi arvolauseena ”kiittäen hyväksytty”.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Väitöskirja on tutkimuksesta laadittu tieteellinen raportti ja sitä puolustetaan julkisesti. Väitöskirjan tulee olla ehjän kokonaisuuden muodostava, julkaisukelpoinen tieteellinen esitys jostakin fysiikan alan ongelmasta.

Ei julkaistua opetusta