FYSS9000 Fysiikan tutkimuksen ajankohtaisia aiheita (1–10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Fysiikan laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssin sisältö määräytyy kullekin toteutukselle erikseen.  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvailla kurssin sisällön kytkeytymistä aiemmin oppimaansa

  • perustella kurssin sisällön merkitystä fysiikan nykytutkimuksessa

  • soveltaa kurssilta saamiaan tietoja ja taitoja alan tutkimuskysymysten ratkomiseen 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet määräytyvät erikseen kullekin toteutukselle. Esimerkiksi harjoitusten, projektitöiden, tenttien ym. hyväksytty läpäisy.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet määräytyvät erikseen kullekin toteutukselle. Esimerkiksi harjoitusten, projektitöiden, tenttien ym. hyväksytty läpäisy.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:
  • Suoritustapa määräytyy erikseen kullekin toteutukselle.

  • Esimerkiksi luennot, harjoitustehtävät, projektityöt, tentti (kirjallinen, suullinen, kotitentti).   

Opetus