FYSJ9920 Tieteelliset konferenssit ja kesäkoulut (0–10 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Fysiikan laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Konferensseihin ja kesäkouluihin voi sisältyä
- puheita ja posteriesityksiä konferensseissa
- väitöstutkimukseen liittyviä ja sitä tukevia kouluja

Osaamistavoitteet

Opiskelija kehittää kirjallisia ja suullisia viestintätaitojaan ja harjaantuu hallitsemaan esiintymistilanteita sekä vahvistaa omaan alaan liittyvää kielitaitoa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintopisteiden saamiseksi opiskelijan tulee opintojen tultua valmiiksi tuottaa tiivis kirjallinen kuvaus yllä kuvatusta työstä ja sen myötä hankituista yleisistä valmiustaidoista.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (0–10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Opintopisteiden saamiseksi opiskelijan tulee opintojen tultua valmiiksi tuottaa tiivis kirjallinen kuvaus yllä kuvatusta työstä ja sen myötä hankituista yleisistä valmiustaidoista.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta