FYSJ9910 Jatkokoulutusseminaari (0–3 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Fysiikan laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Osallistuminen seminaarisarjaan. Itse pidetty seminaariesitelmä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • kykenee osallistumaan aktiivisesti tieteellisiin keskusteluihin seminaariesitysten ja muiden tieteellisten esitelmien yhteydessä. 
  • kykenee itsenäisesti valmistelemaan ja esittämään selkeän ja loogisen tieteellisen suullisen esityksen.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen seminaarisarjaan. Itse pidetty seminaariesitelmä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (0–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Osallistuminen seminaarisarjaan. Itse pidetty seminaariesitelmä.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta