ENVS1149 Ympäristövaikutusten arviointi (2–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Verkko-osio (2op) oman aikataulun mukaan, projektiosuus joka toinen vuosi (1. kerta 2020-21)

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee 

- ympäristövaikutusten arvioinnin perusperiaatteet ja menettelyt erilaisissa suunnittelutilanteissa (YVA, SOVA, kaavoitus, luvitus)

Projektiosuuden suoritettuaan opiskelija myös

- osaa toimia asiantuntijaroolissa vaikutuksen arvioinnin käytännön työssä

- toimii luentevasti osana asiantuntijaryhmää

- hallitsee vaikutusten arvioinnin keskeiset menetelmät

- osaa toteuttaa projektin suunnittelun, toteuttamisen ja raportoinnin asiakkaan näkökulman huomioonottaen

  

Lisätietoja

ECOS1085 -kurssin 2op laajuisena suorittaneet voivat suorittaa vain kurssin projektiosuuden (3op). ECOS1085 -kurssin 5op laajuisena suorittaneet eivät voi osallistua tälle kurssille. 

Esitietojen kuvaus

Kurssi on tarkoitettu ENV, WET, ECO ja CEM maisterivaiheen opiskelijoille. Verkko-osio on oltava suoritettuna ennen projektiosuutta. Jos sinulla on suoritettuna YVAn perusteet sisältävä kurssi (esim. ECOS1085 2op), ota yhteyttä opettajaan. 

Oppimateriaalit

Materiaalit saatavissa Moodle-tilassa

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Verkkokurssi Moodlessa, voit suorittaa joustavasti lukuvuoden aikana. Jos haluat suorittaa kurssin 5op laajuisena, verkko-osio täytyy olla suoritettuna ennen projektiosuuden alkua.
Arviointiperusteet:
Esseet ja Moodle-tehtävät (100%)
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Järjestetään joka toinen vuosi. Teoriaosa (Moodlessa) pitää olla suoritettuna ennen osallistumista projektityöskentelyyn.
Arviointiperusteet:
Verkko-osiossa (2op) esseet ja Moodle-tehtävät (yksilöarviointi, 40%), projektiosuudessa (3op) raportti ja esitys (ryhmäarvointi, 40%) sekä itse- ja vertaisarviointi (20%)
Opetusajankohta:
Periodi 2, Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
x

Itsenäinen työskentely, verkkokurssi Moodlessa (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Esseet ja Moodle-tehtävät (100%)
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Itsenäisesti suoritettava kurssi Moodlessa olevien materiaalien pohjalta. 

Oppimateriaalit:

Moodlessa

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen, projektityöskentely (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
5 op kurssi: Moodle-osio (40%) + raportti ja esitys (ryhmäarviointi, 40%) + itse-/vertaisarviointi (20%)
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Projektityöskentelyn alussa suunnitellaan ja aikataulutetaan toiminta. Harjoitellaan projektinhallintaa ja tiimityöskenetelyä sekä kommunikointia toimeksiantajan kanssa todellisessa arviointiprosessissa. Viikottaisissa tapaamisissa harjoitellaan tiedon analysointia, arviointimenetelmien käyttöä ja raportointia.  Kurssi on kaksikielinen, suomen- ja englanninkieliset ryhmät toimivat osan aikaa yhdessä. 

Oppimateriaalit:

Moodlessa

Ei julkaistua opetusta