ELIS010 Asiantuntijuus soveltavassa liikunnassa (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opiskelijan suuntautumisen mukaan, esimerkiksi eri-ikäisten soveltava liikunta, vammaisurheiluvalmennus, konsultaatio soveltavassa liikunnanopetuksessa, aktiivinen kuntoutus, soveltava liikunta toisen asteen ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa.
Reflektiivinen ajattelu asiantuntijaksi kasvamisessa.

Suoritustavat

Ohjattu asiantuntijuusharjoittelu 40 tuntia.
Kirjallisuuteen perehtyminen.
Portfolion laatiminen.

Arviointiperusteet

Portfolio 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on asiantuntija jollakin alla olevista erityisliikunnan sisällöistä

Esitietojen kuvaus

ELIA013 Soveltavan liikunnan asiantuntijaharjoittelu
ELIA014 Konsultaatio soveltavassa liikunnassa

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta