ELIA1000 Soveltava liikunta elämänkulussa (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tukea tarvitsevien lasten liikunta.

Soveltava liikunta aikuisiällä ja ikääntyvänä.

Suoritustavat

Itseopiskelu

Seminaarityön laatiminen kirjallisuuden pohjalta

Arviointiperusteet

Seminaarityö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on syventänyt tietojaan eri-ikäisten erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden liikkumisen haasteista ja mahdollisuuksista

Suoritustavat

Ei suoritustapoja