ELIA016 Soveltavan liikunnan työharjoittelu (2–5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Työharjoittelu ja sen raportointi

Suoritustavat

Työskentely opetukseen, tutkimukseen tai muuhun soveltavan liikunnan alaan liittyvissä tehtävissä.
Aktiivinen osallistuminen ja harjoitteluraportin kirjoittaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa toimia itsenäisesti erilaisissa soveltavan liikunnan työtehtävissä

Esitietojen kuvaus

Erityisliikunnan perusopinnot

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta