ELIA013 Soveltavan liikunnan asiantuntijaharjoittelu (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Soveltavan liikunnan opetusjakson suunnittelu ja toteuttaminen koulun opetussuunnitelman ja oppilaiden henkilökohtaisten opetussuunnitelmien pohjalta.

Liikunnanopetuksen arviointi ja arvioinnin soveltaminen
tai soveltavan liikunnan palveluiden
tai vammaisurheiluvalmennuksen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi.

Oman ammatillisen kehittymisen itsearviointi ja ammatillisen portfolion työstäminen.

Suoritustavat

Seminaari 6 tuntia
Harjoittelu koulussa, kunnassa tai liikuntajärjestössä 40–80 tuntia
Harjoittelun raportointi ja ammatillisen kehittymisen portfolio. Itsenäinen työskentely.
Opetusharjoittelu erityiskoulussa, -luokassa tai muussa erityisliikunnan harjoittelupaikassa ja kirjallisten tehtävien tekeminen.

Arviointiperusteet

Kirjalliset tehtävät 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida soveltavaa liikunnanopetusta, soveltavan liikunnan palveluita tai vammaisurheilun valmennusta
- osaa opettaa liikuntaa tukea tarvitsevia oppilaita ja toimia yhteistyössä avustajien ja muun henkilökunnan kanssa tai
- osaa toimia erityisryhmiin kuuluvien ihmisten liikuntapalveluiden edistämiseksi tai
- osaa valmentaa vammaisurheilijoita yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa

Esitietojen kuvaus

Erityisliikunnan perusopinnot

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta