ELIA005 Liikuntatieteiden tutkimusmetodiikka (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Perehtyminen erityisliikuntaan sopiviin keskeisiin tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiin kuten single-case asetelmiin.

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely
Kirjallisuuden tenttiminen

Arviointiperusteet

Kirjallisuus 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää erityisliikuntaan sopivia tutkimusmenetelmiä
- tutustuu sellaisiin tutkimusmenetelmiin, joita ei ole opiskellut pääaineessa

Esitietojen kuvaus

Erityisliikunnan perusopinnot

Kirjallisuus

  • Sovitaan tentaattorin kanssa

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta