EDUS1091 Instructional Design: Creating an Interactive Digital Product for Education (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Avoin yliopisto, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Instructional design, problem-based learning, learning-by-design

Osaamistavoitteet

Upon completion of the course the student will be able to

- plan, design, develop and evaluate educational media projects

- understand and use instructional design, problem-based-learning and learning-by-design perspectives

Oppimateriaalit

To be specified at the beginning of the course

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Assessment criteria will be specified in the study programme or at the beginning of the course
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta