ECOS1095 Syventävä lajintuntemus: sienet (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Perussienikurssi, jossa perehdytään suursienten (pääasiassa helttasienet ja tatit) lajintuntemukseen. Pääpaino kurssilla on eri sienisukujen ja -lajien opettelussa, mutta kurssilla käydään läpi myös sienten ekologiaa ja talouskäyttöä. Mukaan kurssille tarvitset sienikorin, sienikirjan, puukon tai muun sieniveitsen ja luupin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa käyttää oikein tärkeimpiä sienten määrittämiseen käytettäviä tuntomerkkejä
  • osaa itsenäisesti tunnistaa yleisimmät suomalaiset suursienisuvut ja kymmeniä tärkeitä lajeja määrityskirjaa käyttäen
  • osaa suhtautua kriittisesti määritystulokseen ja omaa alustavan valmiuden arvioida määrityksen luotettavuutta. Määritystaitojen lisäksi opiskelija tuntee sienten ekologian perusteita ja ymmärtää alkeita niiden merkityksestä esimerkiksi ekosysteemien toiminnan kannalta.

Oppimateriaalit

Suositeltavin sienikirja: Salo, P., Niemelä, T. & Salo, U. 2006. Suomen sieniopas. Kasvimuseo, WSOY, 512 sivua.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kurssin suorittaminen edellyttää jatkuvaa läsnäoloa, poissaolot vain erityisistä syistä.  Kurssin lopussa on tentti ja kurssista saa arvosanan. Pieni esitehtävä joka annetaan noin viikkoa ennen kurssia. Luentoja, retkiä ja demoja. Kurssiretket tehdään pyöräillen noin 5km säteellä kurssisalista.

Ei julkaistua opetusta