ECOS1078 Evoluutioekologia ja elinkierrot (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Eläin- ja kasvievoluutioekologiaa, mm. optimaalisuus, peliteoriat, konfliktit, lisääntymisstrategiat, pariutumisjärjestelmät, jälkeläishoito, vuodenaikaisuus, elinkierrot.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • osaa syvällisesti kuvata, soveltaa ja keskustella keskeisimmistä ajankohtaisimmista evoluutio- ja käyttäytymisekologian ja elinkiertoevoluution teorioista ja niihin liittyvistä tutkimuksista
  • osaa itsenäisesti etsiä jonkun teoriataustan ajankohtaisimmat tutkimukset ja kuvata teoria-alueen viimeaikainen kehitys ja keskustella siitä kriittisesti kurssin osanottajien kanssa.

Lisätietoja

Huomioi, että opintojakso järjestetään joka toinen vuosi.

Oppimateriaalit

Kurssilla jaettavia ja itsenäisesti hankittuja tutkimusartikkeleita.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi (kevät 2022).
Arviointiperusteet:
Seminaarityö hyväksytty/hylätty, tentti (arvio 1-5)
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Työskentelytavat:

Luennot, seminaarityön teko ja esittämien ja keskustelu muiden opiskelijoiden seminaaritöistä, ja tentti.

Ei julkaistua opetusta