ECOS1075 Evoluutiogenetiikan tutkimusmenetelmät (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Evoluutiogenetiikka

Kuvaus

Kurssi antaa opiskelijoille kokemus käyttämissä genetiikan data ekologian ja evoluutiobiologian tutkimuksessa. Analyysi työskentely ja pienet projektit ovat pää oppimis-menetelmät. Kurssissa tutustua syvemmin populaatiogenetiikka, diversiteeti tutkimus, fylogenetiikka, ja molekyyli evoluutio ja analyysi menetelmät. Kurssi kehittää kriittinen ajattelu ja kehottaa data-hallinta ja avoin tiede periaatteet.  


Osaamistavoitteet

  • Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • pystyy käyttämään alan keskeisiä menetelmiä
  • ymmärtää menetelmien perusteet
  • kykenevät tulkitsemaan kriittisesti saamiaan tuloksia

Lisätietoja

Suositus: ensimmäisen Maisteri vuosi. Läsnäolo helpotta työskentely ja ymmärtäminen.

Esitietojen kuvaus

BENA2008 Bioinformatiikka; BENA2024 Populaatiogenetiikka, tai vastaava oppisisältö.

Oppimateriaalit

Tieteelliset artikkelit, Analyysi-ohjeistus ja oppimateriaali Moodle oppimisympäristössä.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus: ensimmäisen Maisteri vuosi. Läsnäolo helpotta työskentely ja ymmärtäminen.
Arviointiperusteet:
Kurssitehtävät ja -raportit sekä oppimispäiväkirja.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Työskentelytavat:

Luennot, Demot ja tietokoneharjoitukset. Läsnäolo on tärkeä. Kurssitehtävät ja -raportit sekä oppimispäiväkirja.

Opetus