ECOS1070 Ekologia (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

The seminar is offered every second year, autumn 2020 and 2022.

Kuvaus

Ekologian teoriat ja ekologiatieteen nykyinen empiirinen tieto yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasolla. Ekologisen teorian ja tiedon sovellutukset.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • tuntee syvällisesti ja osaa kuvata ekologian perusteoriat yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasoilla.
  • pystyy kertomaan esimerkein, miten ekologiset teoriat jäsentävät luonnossa havaittuja ilmiöitä.
  • ymmärtää, miten tätä teoreettista tietoa voidaan soveltaa ekologisen hierarkian eri tasoilla
  • osaa kertoa pääpiirteissään sovellusten yleisistä periaatteista ja spesifisistä esimerkeistä.

Lisätietoja

Oppimispäiväkirja tässä tapauksessa tarkoittaa, että kirjoitat kirjan jokaisesta kappaleesta omin sanoin suomeksi tai englanniksi lyhyen korkeintaan 2000 merkin (välilyönteineen) tiivistyksen kappaleen keskeisestä asiasta. Mikä kappaleessa oli mielestäsi keskeistä sisältöä ja miten se lisäsi tietämystä, joka aiemmissa kappaleissa jo oli? Omin sanoin tarkoitaa, että sinun ei tule hyödyntää mahdollisesti kappaleista löytyviä yhteenvedon omaisia osia. Lopuksi kirjoitat vielä koko kirjasta korkeintaan sivun mittaisen kirja-arvostelun eli oma näkemyksesi kirjan laadusta ja luettavuudesta.

Kun olet palauttanut työsi yhdessä tiedostossa ilmoita palautuksesta Jannelle s-postilla

Kirjallisuus

  • Michael Begon, Colin R. Townsend, John L. Harper: Ecology, 4h edition; ISBN: 978-1-4051-1117-1
  • (5th edition) Ecology, from individuals to ecosystems, Begon & Townsend.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
The seminar is offered every second year, autumn 2020 and 2022.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Seminar.

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

eExam.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely, oppimispäiväkirja (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus