DGKA1007 Digitaalisen kaupan harjoittelu (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Harjoittelu vastaa vähintään yhden kuukauden kokoaikaista työskentelyä. Kysymys voi olla myös osa-aikaisesta työskentelystä. Harjoittelu suoritetaan digitaaliseen kauppaan liittyvissä tehtävissä yrityksissä, julkisella sektorilla tai muussa organisaatiossa. Ennen harjoittelua opiskelija varmistaa työn soveltuvuuden harjoitteluun ja pohtii työharjoittelulle asettamiaan tavoitteita. Harjoittelun jälkeen opiskelija laatii harjoitteluraportin, jossa hän pohtii harjoittelua osana yliopisto-opintoja sekä arvioi työelämätaitojen kehittymistä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa Digitaalisen kaupan opintokokonaisuuden kerryttämiä tietoja ja taitoja työelämän käytännön tilanteissa. Lisäksi opiskelija tuntee harjoitteluorganisaation ja ymmärtää sen toimintaa ja organisaatiota ohjaavia periaatteita.

Lisätietoja

Kurssi on osa Digitaalisen kaupan opintokokonaisuutta (https://kauppa.fi).


Tarkemmat tiedot harjoittelusta: https://digitaalinenkauppa.fi/tapahtumat/digitaalisen-kaupan-harjoittelu-6-op/


Digitaalisen kaupan harjoittelu (6 op) opiskelijan opas: https://digitaalinenkauppa.fi/wp-content/uploads/sites/14/2021/12/digitaalisen-kaupan-harjoittelu-6-op_opiskelijan-opas.pdf


Opas sisältää ohjeet harjoitteluun ilmoittautumiseen.


Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkokurssi (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta