DGKA1006 Digitaalinen kauppa käytännössä (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla tarkastellaan verkkokaupan rakennetta, muutostrendejä ja menestystekijöitä käytännön näkökulmasta. Kurssilla luennoitsijoina on useita yrityselämän vierailijoita digitaalisen kaupan alalta. Kurssilla esitellään verkkokaupan strategisia vaihtoehtoja, verkkokaupan myyntiä ja markkinointia sekä sen logistiikkaan, asiakaspalveluun ja eri maksutapoihin liittyviä ratkaisuja. Kurssilla käydään käytännön näkökulmasta läpi myös verkkokaupan teknologiaa. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija digitaalisen kaupanrakenteeseen, liiketoimintamalleihin, muutostrendeihin ja menestystekijöihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija myös tunnistaa verkkokauppamyyntiin ja -markkinointiin liittyvät keskeiset strategiset vaihtoehdot ja mahdollisuudet. Lisäksihän osaa soveltaa verkkokauppa-analytiikan perusratkaisuja ja erilaisia tiedollajohtamisen malleja käytännön ryhmätyön kautta.

Lisätietoja

Kurssi on osa Digitaalisen kaupan opintokokonaisuutta (https://kauppa.fi

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkokurssi (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus