DGKA1004 Jakelukanavat ja kaupan ketjuliiketoiminta (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan jakelukanavien rakenteellisia, toiminnallisia ja sosiaalisia tekijöitä ja toimintamalleja. Opintojaksolla tutustutaan logistisiin toimintoihin, niiden koordinointiin, kanavajäsenten rooleihin ja tehtäviin sekä kaupan toimintamalleihin (esim. franchising, osuuskunnat, e-kauppa, monikanavainen jakelu). Lisäksi jakelukanavien toimintojen vuorovaikutuksia ja suunnittelutehtäviä tarkastellaan havainnollistavien laskennallisten esimerkkien avulla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tunnistaa jakelukanaviin liittyvät toiminnot, virrat ja prosessit sekä osaa määrittää jakelun tavoitteet logistiikan ja kaupan liiketoiminnan näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida kaupan liiketoimintamalleja sekä ymmärtää kaupan ja logistiikan taloudellisen ja yhteiskunnallisen merkityksen. Opiskelija tunnistaa jakelutoimintojen keskinäisiä vuorovaikutuksia ja osaa analysoida niiden vaikutuksia yrityksen toimintaan.

Lisätietoja

Kurssi on osa Digitaalisen kaupan opintokokonaisuutta (https://kauppa.fi

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Luennoitsijan määrittelemät artikkelit ja muu opintomateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti (60%) ja harjoitustyöt (40%)
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus