CMBS1109 Immunologia (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

KuvausOsaamistavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija osaa selittää tärkeimmät immunologiaan liittyvät käsitteet ja tärkeimmät immunologiaan liittyvät toiminnat molekyylitasolla, solutasolla ja kudostasolla. Etenkin hän osaa selittää eri tyyppisten imukudosten osuuden immunologiassa. Opiskelija osaa myös selittää (i) synnynnäisen ja adaptiivisen immuunivasteen, (ii) yliherkkyysreaktioiden ja autoimmuunireaktioiden erot sekä (iii) tavallisimmat immunologiset laboratoriomenetelmä.  

Esitietojen kuvaus

Biologian alan kandidaatin tutkinto tai vastaavat tiedot. Esimerkiksi fysiologian kurssi.

Oppimateriaalit

Coico, Richard, and Geoffrey Sunshine. Immunology : A Short Course, John Wiley & Sons, Incorporated, 2015. 


Kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 2, Periodi 1, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti

Opetus