CMBS1104 Molekyyligenetiikan menetelmät (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Molekyyligenetiikan laboratoriokurssi esittelee PCR- ja sekvensointipohjaisia tutkimusmenetelmiä mikrobiologian kontekstissa. Tutkimuskysymys ja käytettyjen menetelmien valikoima voi vaihdella kurssien välillä siten, että syksyn kurssi painottuu kokeellisiin tai evolutiivisiin kysymyksiin (evoluutioekologian sekä solu-ja molekyylibiologian opiskelijat) ja kevään kurssi painottuu ympäristömikrobiologiaan (ympäristötieteen ja akvaattisten tieteiden opiskelijat). Opiskelija voi kuitenkin vapaasti valita kevät- tai syysryhmän, mikäli alakohtainen ryhmäjako ei sovi omaan kurssikalenteriin ja ryhmissä riittää tilaa. Laboratoriotöiden lisäksi perehdytään tulosten analysointiin ja bioinformatiikkaan käyttäen valmista ohjelmistopakettia ja tuloksista kootaan loppuraportti. Laboratoriotyöt tehdään ohjattuina paritöinä.

Osaamistavoitteet

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  · on tutustunut uuden sukupolven sekvensointimenetelmiin ja niiden sovelluksiin, ja pystyy omatoimisesti valmistamaan DNA ja RNA näytteitä prosessia varten

  · osaa käyttää kvantitatiivisia PCR-menetelmiä ymmärtäen näiden menetelmien toimintaperiaatteet

  · osaa analysoida suuria määriä sekvenssidataa käyttäen bioinformatiikan työkaluja

  · on saanut lisävarmuutta laboratoriotyöskentelyyn, ryhmätyöskentelyyn ja esiintymiseen

  Syksyn kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti biologian kandidaattiohjelman suorittaneille ja kevään kurssi luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelman suorittaneille.

Esitietojen kuvaus

Luonnontieteiden kandidaattiopintojen suorittaminen.

Oppimateriaalit

Laboratoriotöiden ohjeet ja muu annettu materiaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen laboratorioharjoituksiin (pakollinen), laboratoriopäiväkirja, opiskelijaesitykset teoriasta ja tuloksista. Syskurssi.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Osallistuminen laboratorioharjoituksiin (pakollinen), laboratoriopäiväkirja, opiskelijaesitykset teoriasta ja tuloksista. Kevätkurssi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen, autumn semester (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Evoluutiogenetiikkaan liittyvät analyysit (fylogenetiikka, fylogeografia, populaatiogenetiikka- ja genomiikka).

Opetus

x

kevätkurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Luennot, laboratoriotyöt sekä tietokoneharjoitukset. Opiskelijoiden esitelmät.

Opetus