CKSS4190 Harjoittelu: Ilmiöpohjainen harjoittelu (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Kasvatustieteet
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • ilmiöpohjaisen ja autenttisen oppimisen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin erilaiset vaiheet
  • monialaisuus ja oppilaslähtöisyys opetuksen suunnittelun ja oppimisen lähtökohtina

Osaamistavoitteet

Harjoittelujakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa erilaisia tapoja toteuttaa ja suunnitella oppimiskokonaisuuksia monimuotoisissa ja autenttisissa oppimisen ympäristöissä
  • osaa suunnitella ja toteuttaa eheytettyjä oppimiskokonaisuuksia opetussuunnitelman pohjalta erilaisia oppimisen menetelmiä hyödyntäen
  • hahmottaa oppimisympäristöön ja pedagogiikkaan liittyviä valintoja oppilaiden lähtökohdat ja elämysmaailma huomioiden.

Lisätietoja

Opintojakson suorittavat luokanopettajien aikuiskouluksen opiskelijat, jotka suorittavat kasvatustieteen syventävät opinnot 60 op laajuisina ja ovat aikaisemmin suorittaneet opettajan pedagogiset opinnot (60 op). 

Ilmiöpohjaisen oppimisen harjoittelussa opiskelija työskentelee kahden viikon ajan Kokkolassa yleisopetuksen 1.-6. -luokilla. Ohjaukset, seminaari ja oppimistehtävät.

Esitietojen kuvaus

Harjoitteluun osallistumisen edellytyksenä ovat aiemmin suoritetut opettajan pedagogiset opinnot 60 op.

Oppimateriaalit

Sovitaan opintojakson yhteydessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Ilmiöpohjaisen oppimisen harjoittelussa opiskelija työskentelee kahden viikon ajan Kokkolassa yleisopetuksen 1.-6. -luokilla. Ohjaukset, seminaari ja oppimistehtävät.
Arviointiperusteet:
Harjoittelun suorittaminen ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus