CKSS4180 Harjoittelu: Laaja-alainen opettajuus yhtenäiskoulussa (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Kasvatustieteet
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri
  • opettajan toimenkuva yhtenäisessä perusopetuksessa
  • yhteisopettajuuden toteuttaminen
  • koulupolun eheyttäminen

Osaamistavoitteet

Harjoittelujakson suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuriin
  • hahmottaa kaksoispätevyyden omaavan opettajan toimenkuvan
  • on työskennellyt yhdessä ohjaavan opettajan kanssa osallistumalla opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Lisätietoja

Opintojakso on osa opettajan pedagogisia opintoja (60 op).

Opiskelija työskentelee yhtenäiskoulussa kahden viikon ajan ala- ja yläluokilla kaksoispätevyyden omaavan opettajan ohjauksessa. Ohjaukset, seminaarit ja oppimistehtävät. Osa ohjauksista toteutetaan verkko-ohjauksena. Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan.

Oppimateriaalit

Sovitaan opintojakson yhteydessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opiskelija työskentelee yhtenäiskoulussa kahden viikon ajan ala- ja yläluokilla kaksoispätevyyden omaavan opettajan ohjauksessa. Ohjaukset, seminaarit ja oppimistehtävät. Osa ohjauksista toteutetaan verkko-ohjauksena. Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan.
Arviointiperusteet:
Ohjauksiin osallistuminen, harjoittelun ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus