CKSS4160 Harjoittelu: Ulkomailla harjoittelu (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opetuksen seuranta. Suunnittelu ja toteuttaminen, mikäli opetuskielen taito on riittävä.

Näkökulmana ulkomailla toimivan koulun kasvu- ja oppimisympäristöt, työskentelyolosuhteet ja koulun verkostot sekä opetussuunnitelma ja arviointikäytännöt.

Osaamistavoitteet

Harjoittelujakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tarkastella suomalaisen ja ulkomaisen koulun toimintaympäristöä, koulujärjestelmää ja koulun asemaa yhteiskunnassa
  • tuntee oppimiskulttuuria ja opettajan työkenttää ulkomailla
  • on tutustunut erilaisissa kasvu- ja oppimisympäristöissä tarvittaviin pedagogisiin toimintatapoihin
  • on laajentanut käsitystään opettajuudesta toimimalla kansainvälisessä ympäristössä.

Lisätietoja

Opintojakso on osa opettajan pedagogisia opintoja (60 op).

Ulkomailla harjoittelussa opiskelija työskentelee kahden viikon ajan ulkomaisessa koulussa. Ohjaukset, seminaari ja oppimistehtävät. Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan.

Oppimateriaalit

Sovitaan opintojakson yhteydessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Ulkomailla harjoittelussa opiskelija työskentelee kahden viikon ajan ulkomaisessa koulussa. Ohjaukset, seminaari ja oppimistehtävät. Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan.
Arviointiperusteet:
Harjoittelun suorittaminen ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus