CKSS4140 Harjoittelu: Kieli- ja kulttuuritaustaltaan moninainen opetusryhmä (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opetuksen seuranta, suunnittelu, toteutus ja arviointi itsenäisesti.

Näkökulmana
  • toisen kielen oppiminen
  • kielitietoinen suunnittelu sekä
  • kulttuurisesti moninainen opetus ja oppimisympäristö.

Osaamistavoitteet

Harjoittelujakson suoritettuaan opiskelija
  • omaa kokemuksia kielitietoisen opetuksen toimintatavoista
  • on hankkinut tietoa ja ymmärrystä S2-oppilaasta oppijana ja opetettavana kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisessa opetusryhmässä ja tutustunut monikielisen ja -kulttuurisen ryhmän opetusmenetelmiin
  • on laajentanut omaa ammatillista osaamistaan kieli- ja kulttuuritaustaltaan moninaisen ryhmän opetuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Lisätietoja

Opintojakso on osa opettajan pedagogisia opintoja (60 op).

Opiskelija työskentelee kahden viikon ajan kieli- ja kulttuuritaustaltaan moninaisessa opetusryhmässä 1.-6.-luokilla. Ohjaukset, seminaari ja oppimistehtävät. Opiskelija hankkii itse harjoitteluympäristön.

Oppimateriaalit

Sovitaan opintojakson yhteydessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opiskelija työskentelee kahden viikon ajan kieli- ja kulttuuritaustaltaan moninaisessa opetusryhmässä 1.-6.-luokilla. Ohjaukset, seminaari ja oppimistehtävät. Opiskelija hankkii itse harjoitteluympäristön.
Arviointiperusteet:
Harjoittelun suorittaminen ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus