CKSS4080 Kypsyysnäyte (maisteritutkinto) (0 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tutkielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan

Osaamistavoitteet

Maisterin tutkinnon kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa
  • hallitsevansa syventävien opintojen tutkielmansa sisältöalueet ja niiden tiiviin esittämisen
  • hallitsevansa tutkielman tiivistelmän perusrakenteen ja akateemisen kirjoitustyylin

Lisätietoja

Maisterin tutkinnon kypsyysnäytteenä eli maturiteettina toimii syventävien opintojen tutkielman tiivistelmä, jonka opinnäytteen tarkastajat hyväksyvät antaessaan tutkielmasta lausunnon. Opiskelijan ei tarvitse erikseen kirjoittaa maturiteettia.

Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, jos hän on jo osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.

Oppimateriaalit

Syventävien opintojen tutkielma.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Maisterin tutkinnon kypsyysnäytteenä eli maturiteettina toimii syventävien opintojen tutkielman tiivistelmä, jonka opinnäytteen tarkastajat hyväksyvät antaessaan tutkielmasta lausunnon. Opiskelijan ei tarvitse erikseen kirjoittaa maturiteettia. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, jos hän on jo osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.
Arviointiperusteet:
Hyväksytysti laadittu syventävien opintojen tutkielman tiivistelmä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (0 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi

Opetus