MATTIEKOK Matematiikan ja tilastotieteen opintoja tietotekniikan opiskelijoille (25+ op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Moduuli koostuu tietotekniikan opiskelijoille soveltuvista matematiikan ja tilastotieteen opintojaksoista. Matematiikan opinjaksoilla käsitellään mm. päättelemistä ja logiikkaa, lukuteoriaa, diskreettiä matematiikkaa ja todennäköisyyslaskentaa. Tilastotieteen opintojakso(i)lla tutustutaan tilastotieteen peruskäsitteistöön. Moduulin vähimmäislaajuus on 25 op.

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee tietotekniikassa hyödyllisten matematiikan osa-alueiden (logiikka, lukuteoria, todennäköisyyslaskenta, diskreetti matematiikka) ja tilastotieteen peruskäsitteistön ja omaa valmiudet niihin liittyvien tulosten soveltamiseen. Hän ymmärtää matemaattisen teorian yleisen rakenteen ja perustelujen roolin matematiikassa. Opiskelija on vahvistanut menetelmä- ja ongelmanratkaisutaitojaan, ja laajentanut matematiikan osa-alueiden tuntemustaan.

Esitietojen kuvaus

Esitiedoiksi moduulin opintojaksoille riittää lukion pitkän matematiikan oppimäärän hyvä hallinta. Tarvittaessa esitietoja voi täydentää opintojaksoilla

  • MATY010 Matematiikan propedeuttinen kurssi (5 op) (lyhyen matematiikan opiskelleille)
  • MATY1005 Yliopistomatematiikkaan valmistava kurssi (1-2 op) (verkkokurssi)
  • MATP100 Johdatus matematiikkaan (3 op)

jotka voi myös sisällyttää moduuliin valinnaisiksi opintojaksoiksi.

Rakenne

Valitse kaikki (14+ op)