Terveystieteiden metodiopinnot

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen 

  1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin. 
  2. Suunnittele opintosi. 
  3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan ja maksa opintomaksu. Lisätietoja opintomaksuista.
  4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa. 

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.

Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.


2 Tarkempaa tietoa opintojen aloittamisesta

Terveystieteiden tutkimusmetodiopinnot kuuluvat sekä aiemman amk- tai opistotutkinnon tehneiden terveystieteiden täydentäviin opintoihin että terveystieteiden kandidaattitutkinnon opintoihin. Tiedonhaun ja tieteellisen kirjoittamisen taitoja tarvitaan opinnoissa ja ne edellytetään hallittavan esimerkiksi tutkielmaryhmiin tultaessa.

  • Metodiopintoja suositellaan suoritettavan ennen tutkielman (KTEY016) tekoa.
  • Metodiopinnot suositellaan aloitettavan opintojaksolla LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op.
  • LTKY014 opintojakso ei kuulu täydentäviin opintoihin, mutta se korvaa opintoihin kuuluvan Tieteellisen viittaamisen opintojakson (XKVB1000).
  • Muutoin suoritusjärjestys on vapaa.