KIKAIN Kirjoittamisen aineopinnot (35+ op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Kirjoittamisen aineopinnoissa opiskelija jatkaa kirjoittamisen taitonsa ja omien työskentelytapojensa kehittämistä. Opiskelija oppii tarkastelemaan kirjoittamista tietoisesti ja tutkivasti. Opiskelija saa valmiuksia verkostoitua, arvioida ja kehittää omaa työskentelyään itsenäisesti.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suorittanut opiskelija osaa:

· tunnistaa omat vahvuutensa kirjoittajana

· kehittää omaa kirjoittamisprosessiaan

· arvioida kirjoittamistaan ammatillisesta näkökulmasta

· suunnitella, toteuttaa ja arvioida tekstikokonaisuuden

· etsiä ja soveltaa kirjoittamisen tutkimusta kirjoittajana ja tutkijana.

Esitietojen kuvaus

Kirjoittamisen perusopinnot

Rakenne

Valitse väh. 35 op