YKPA2012 Hyvinvointivaltio (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Opintojakson aikana perehdytään hyvinvointivaltion perusteisiin, sen kehityskulkuihin ja erilaisten hyvinvointimallien typologisointeihin. Jaksolla tutustutaan sosiaalipolitiikan perinteisiin ja uusiin riskiryhmiin, tuotannontekijöihin ja tukirakenteisiin. Huomiota kiinnitetään myös hyvinvointivaltion nykyisiin haasteisiin sekä aiheesta käytävään ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata hyvinvointivaltion synty- ja kehitysmekanismit, sekä pystyy vertailemaan hyvinvointimallien eroja. Hän osaa myös tunnistaa hyvinvointivaltioiden keskeiset instituutiot, sekä arvioida kriittisesti hyvinvointivaltion kehitystä, kestävyyttä, oikeutusta ja ajankohtaisia poliittisia ilmiöitä.

Esitietojen kuvaus

Suositellut esitiedot: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

Oppimateriaalit

Lukumateriaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.


Kirjallisuus lueteltu alla.

Kirjallisuus

  • Julkunen, R.: Muuttuvat hyvinvointivaltiot (ISBN 978-951-39-7146-5)
  • Bonoli, G., & Natali, D. (eds.): The politics of the new welfare state. (ISBN 978-019-964-524-4)
  • Pierson, C., Castles, F. G. & Naumann I. K. (eds.): The Welfare State Reader, 3rd ed. (ISBN 978-0-745-66368-5)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, tentti ja / tai kirjallinen tehtävä.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus