XRAX1009 Frankofonia (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö luennoitsijan painotusten mukaan.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:

- tuntevan jonkin ranskankielisen maan tai alueen yhteiskuntaoloja sekä kielen ja kulttuurin erityispiirteitä
- pystyvän hakemaan itsenäisesti tietoa aihepiiristä ja raportoimaan siitä suullisesti ja kirjallisesti.

Esitietojen kuvaus

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmennuskurssin suorittaminen.

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen. Arvioidut tehtävät suoritettu hyväksyttävästi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Arvioidut tehtävät suoritettu hyväksyttävästi
Työskentelytavat:

Tehtäviä ja pieniä projekteja (suullisesti ja kirjallisesti) kurssin aihepiireihin liittyen.

Oppimateriaalit:

Opettajan laatima materiaali

Ei julkaistua opetusta