VISS2026 Supportiivinen viestintä (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Syvennytään supportiivisen viestinnän erityiskysymyksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, jonka suoritustavat tarkennetaan opetusohjelmassa. Kurssia ei järjestetä joka lukuvuotena.

Arviointiperusteet

Kirjallisen tehtävän suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kontaktiopetuskurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista kurssin tapaamisiin opetusohjelmassa ilmoitetun mukaisesti. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää syvällisesti supportiivisen viestinnän erityiskysymyksiä
  • osaa arvioida työelämän viestinnän ajankohtaisia haasteita
  • ymmärtää teoreettisen tiedon merkityksen viestinnän asiantuntemuksen perustana.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 3.–5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)

Esitietojen kuvaus

VISA1013

Pakolliset esitiedot

Kirjallisuus

  • Artikkelikooste supportiivisesta vuorovaikutuksesta

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kurssia ei järjestetä joka lukuvuotena. Suositus ajoituksesta: 3.–5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)
Arviointiperusteet:
Kirjallisen tehtävän suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kontaktiopetuskurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista kurssin tapaamisiin opetusohjelmassa ilmoitetun mukaisesti. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjallisen tehtävän suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kontaktiopetuskurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista kurssin tapaamisiin opetusohjelmassa ilmoitetun mukaisesti. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetuskurssi, jonka suoritustavat tarkennetaan opetusohjelmassa.

Ei julkaistua opetusta