TILP360 Perusopintojen lopputyö (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Harjoitustyönä tehdään pieni tilastollinen tutkimus annetusta aineistosta, aiheiden jakotilaisuudessa jaetaan tehtävälista.

Osaamistavoitteet

Kurssin menestyksellisesti suorittanut:
  • osaa soveltaa kursseilla Data ja mittaaminen sekä Datasta malliksi esiteltyjä menetelmiä yksinkertaisissa käytännön tilanteissa SPSS-ohjelmistoa käyttäen
  • osaa tulkita ja raportoida analyysien tulokset

Esitietojen kuvaus

Lopputyön aiheen saa hakea, kun Data ja mittaaminen on suoritettu ja kun Datasta malliksi kurssin osalta on vähintään ilmoittauduttu tenttiin.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Lopputyön tekemiseen ja raportin kirjoittamiseen annetaan ohje ja lopputyö hyväksytään, kun työn kaikki tehtävät on tehty ja tekemisessä on käytetty oikeita menetelmiä ja raportti on kirjoitettu ohjeen mukaisesti ja aikataulua noudattaen. Arvioinnissa huomioidaan aikataulun noudattaminen sekä raportin selkeys ja johdonmukaisuus. Myös menetelmien monipuoliseen käyttöön ja tulosten sujuvaan esittämiseen kiinnitetään huomiota.
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Lopputyön tekemiseen ja raportin kirjoittamiseen annetaan ohje ja lopputyö hyväksytään, kun työn kaikki tehtävät on tehty ja tekemisessä on käytetty oikeita menetelmiä ja raportti on kirjoitettu ohjeen mukaisesti ja aikataulua noudattaen. Arvioinnissa huomioidaan aikataulun noudattaminen sekä raportin selkeys ja johdonmukaisuus. Myös menetelmien monipuoliseen käyttöön ja tulosten sujuvaan esittämiseen kiinnitetään huomiota.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:
Harjoitustyö.
Oppimateriaalit:

Materiaali TIMissä

Opetus