TAIS601 Laitoksen yhteistä opetusta (1–10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Laitoksen järjestämät useille oppiaineille avoimet opintokokonaisuudet ja kurssit, vierailuluennot, tutkimushankkeiden seminaarit, konferenssit.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee ja ymmärtää kurssin toteuman aihepiirin keskeiset sisällöt
  • osaa suhteuttaa oppimiaan sisältöjä laajempiin viitekehyksiin
  • osaa soveltaa oppimaansa oman alansa kontekstissa
  • hallitsee monitieteisiä valmiuksia ja näkökulmia.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan epäluku osaa
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Ei julkaistua opetusta
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (1–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus