TAHS1101 Taidehistorian klassikot (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Opiskelija perehtyy itsenäisesti valikoimaan oppialan klassikkotekstejä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • tuntee oman oppialansa keskeiset klassikkotekstit ja niiden merkityksen alan kehitykselle
 • hallitsee perehtyneesti oppialan kehityshistorian ja ymmärtää muutosten historiallisen luonteen ja kulttuurisidonnaisuuden.
 • ymmärtää ja osaa analysoida vaativaa oman alansa kirjallisuutta ja osaa soveltaa tietämystään omassa työssään.

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa luetaan alla mainittavat osuudet teoksista Donald Preziosi. The Art of Art History: A Critical Anthology 2009 (1998) sekä Shaping Art History in Finland. Editor Renja Suominen-Kokkonen, 2007. Lisäksi valitaan vähintään 350 sivua 1-3 klassikkoteoksesta, jotka on lueteltu alla.


Kokonaisuudesta on sovittava tentaattorin kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista.

Teoksesta Donald Preziosi. The Art of Art History: A Critical Anthology, 2009 (1998) (saatavilla e-kirjana) luetaan seuraavat osuudet:

-Preziosi: Art History: Making the Visible Legible (sivut 7-11)

Chapter 1: Art as History.

- Introduction (13-21)

- Giorgio Vasari 1550: Lives of the Painters, Sculptors and Architects (22-26)

-Johann Joachim Winckelmann 1755: Reflections on the Imitation of Greek Works in Painting and Sculpture (27-34)

Chapter 3 Form, Content, Style.

- Introduction (115-118)

-Heinrich Wölfflin 1915. Principles of Art History (119-128)

-Ernst Gombrich 1968. Style (129-140)

Chapter 4 Anthropology and/as Art History.

- Introduction (151-154)

-Alois Riegl 1893. Leading Characteristics of the Late Roman Kunstwollen (155-161)

-Aby Warburg 1923. Images from the Region of the Pueblo Indians of North America (162-188)

Chapter 5 Mechanisms of Meaning.

- Introduction (215-219)

- Erwin Panofsky 1939. Iconography and Iconology: An Introduction to the Study of Renaissance Art (220-235)

-Mieke Bal and Norman Bryson 1991.Semiotics and Art History: A Discussion of Context and Senders (243-255)

Teoksesta Shaping Art History in Finland. Ed. Renja-Suominen-Kokkonen 2007, luetaan sivut 25-52, 69-83, 110-125, 143-155 ja 197-213.

Klassikot

Seuraavista klassikoista opiskelija valitsee luettavakseen yhteensä vähintään 350 sivua (1 ei-suomenkielinen sivu vastaa kahta sivua). Valittujen osuuksien tulee koostua kokonaisista luvuista tai kappaleista. Osuuksia voi valita 1-3 eri kirjoittajalta. Teoksia voi lukea halutessaan muillakin kielillä. Kokonaisuudesta sovitaan tentaattorin kanssa.

Vasari, Giorgio, Pia Mänttäri, Altti Kuusamo, ja Raija Petäjäinen. Taiteilijaelämäkertoja Giottosta Michelangeloon. 2. p. Helsinki: Taide, 1997

Winckelmann, Johann Joachim: Jalosta yksinkertaisuudesta: Kirjoituksia antiikin taiteesta ja arkkitehtuurista. Suomentanut sekä esipuheella ja selityksillä varustanut Vesa Oittinen. Julkaisija: Kuvataideakatemia. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992.

Riegl, Alois, ja David Castriota. Problems of Style: Foundations for a History of Ornament. Princeton (NJ): Princeton University Press, 1992. (Stielfragen)

Panofsky, Erwin. Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance. 1. Icon edition. New York: Harper & Row, 1972

Wittkower, Rudolf. Allegory and the Migration of Symbols. London: Thames and Hudson, 1977.

Gombrich, E. H. Symbolic Images: Studies in the Art of the Renaissance. London, 1972. Valittavissa luvut “Botticelli’s Mythologies: A Study in the Neo-Platonic Symbolism of his Circle” ja “Icones Symbolicae: Philosophies of Symbolism and their Bearing on Art”.

Alpers, S. (1983). The art of describing: Dutch art in the seventeenth century. London: Murray.

Parker, Rozsika & Pollock, Griselda. Old mistresses: women, art and ideology. Pandora 1989.

Kirjallisuus

 • Donald Preziosi. The Art of Art History: A Critical Anthology, 2009 (1998). E-kirja
 • Shaping Art History in Finland. Editor Renja-Suominen-Kokkonen 2007.
 • Vasari, Giorgio, Pia Mänttäri, Altti Kuusamo, ja Raija Petäjäinen. Taiteilijaelämäkertoja Giottosta Michelangeloon. 2. p. Helsinki: Taide, 1997
 • Winckelmann, Johann Joachim: Jalosta yksinkertaisuudesta: Kirjoituksia antiikin taiteesta ja arkkitehtuurista. Suomentanut sekä esipuheella ja selityksillä varustanut Vesa Oittinen. Julkaisija: Kuvataideakatemia. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992.
 • Riegl, Alois, ja David Castriota. Problems of Style: Foundations for a History of Ornament. Princeton (NJ): Princeton University Press, 1992. (Stielfragen)
 • Panofsky, Erwin. Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance. 1. Icon edition. New York: Harper & Row, 1972
 • Wittkower, Rudolf. Allegory and the Migration of Symbols. London: Thames and Hudson, 1977.
 • Gombrich, E. H. Symbolic Images: Studies in the Art of the Renaissance. London, 1972.
 • Alpers, S. (1983). The art of describing: Dutch art in the seventeenth century. London: Murray.
 • Parker, Rozsika & Pollock, Griselda. Old mistresses: women, art and ideology. Pandora 1989.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (essee) (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (henkilökohtainen e-tentti) (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Henkilökohtainen e-tentti, ota yhteyttä vastuuopettajaan sopiaksesi tentistä. Katso lisäohjeet opintojakson kuvauksesta, kohdasta "oppimateriaalit".

Opetus