STOS414 Päihdesosiaalityö (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Sosiaalityön syventävien opintojen jakso. Opiskelija valitsee tehtäväkenttien jaksoista yhteensä kaksi jaksoa.

Kuvaus

Jakso tarjoaa ajankohtaista tietoa päihteisiin ja erilaisiin riippuvuuksiin liittyvistä kysymyksistä, riippuvuusongelmien hoidosta ja päihdeasiakkaiden kohtaamisesta sosiaalityössä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee päihde- ja riippuvuuskysymysten perusteet, on saanut valmiuden perehtyä aihepiiriin kuuluviin teemoihin ja teorioihin syvemmin ja ymmärtää päihdesosiaalityön tehtäväkenttää.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.

Kirjallisuus

  • O'Driscoll, Colin (2014): Addiction: A Guide to Understanding Its Nature and Essence. Nova Science Publishers. (ISBN 9781631178702 verkko)
  • Pehkonen, Aini, Taru Kekoni, Katja Kuusisto (toim.) (2019): Oikeus päihdehuoltoon. Vastapaino. (ISBN 978-951-768-742-3 nidottu)
  • Karttunen, Teija (2019): Naiserityistä päihdehoitoa – etnografinen tutkimus päihdehoitolaitoksen naistenyhteisöstä. JYU dissertations. Saatavilla verkosta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7839-6 (ISBN 978-951-39-7839-6 verkko)
  • Nelson, Anna (2012): Social Work with Substance Users. SAGE. (ISBN 9781446254257 verkko)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
eTentti
Arviointiperusteet:
Tentin hyväksytty suorittaminen
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Essee
Arviointiperusteet:
Kirjallisen tehtävän hyväksytty suorittaminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

eTentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus